Girls Day 2014 - kariérní den dívek

28.4.2014
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Gender Studies, o.p.s.

Historicky druhý kariérní den pro dívky v České republice, tzv. Girls Day, proběhl v pátek v Praze. Cílem akce je povzbudit jejich zájem zejména o technické obory. Nedostatek žen v technických profesích a studijních oborech je dlouhodobým problémem, firmy je těžko shánějí a přicházejí tak o jejich potenciál. Ženám uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech. Dívky ze středních škol a devátých tříd ZŠ se letos podívaly do firem Telefonica O2, Avast a Průmstav v Praze. Letos poprvé také připravila v rámci Girls Day velvyslanectví USA a Německa program „Ženy v diplomacii“. Dívky se dozvěděly, co je potřeba udělat pro to, aby se mohly stát diplomatkami, velvyslankyněmi, obchodními či kulturními atašé. Girls Day probíhá ve stejnou dobu každoročně v mnoha zemích po celém světě, např. v Rakousku, Německu a USA.

Dívky nahlédly denního chodu firem, poznaly nejrůznější pracovní pozice, dozvěděly se, kde a jak najít v budoucnu dobře placenou práci, jak vybírat odpovídající studijní obor. Mohly získat jasnější představu o tom, co by chtěly po škole dělat, dozvěděly se také o možnostech stáží a absolventských programů pro středoškolačky ve firmách.  

Při návštěvě společnosti Telefonica 02 se studentky podívaly do dohledového centra, které kontroluje fungování mobilní i pevné sítě, i na jedinečné zařízení atomových hodin. Dozvěděly se, jak funguje mobilní a internetová síť a co je potřeba umět a znát, pokud by v telekomunikacích chtěly pracovat.

Marie, studentka Střední průmyslové školy elektrotechnické v Ječné, po exkurzi v této firmě uvedla: “Mám jasno v tom, že bych chtěla pracovat v oboru elektrotechniky, kterou studuju, ale dnes jsem si taky uvědomila, že si musím sehnat praxi už během studia, že je to důležité, až budu hledat práci po škole.

Ve firmě Avast studentky debatovaly se zaměstnankyněmi, které se s nimi podělily o své příběhy, jak se samy nadchly pro práci v IT a jaké výhody tento obor přináší. Poté si prohlédly virovou laboratoř, kde se dozvěděly, jak v Avastu “chytají viry” a jak se programuje takový antivirový program.

Rádi bychom pozvedli povědomí o práci v IT a motivovali dívky k dalšímu studiu tohoto oboru, aby k nám mohly brzy nastoupit. Mohou vnést do našeho programování jiný pohled,”uvedla Kamila Štěpánková, HR Managerka Avastu.

V Průmstavu se dívky mj. zapojily do interaktivního týmového úkolu, ve kterém si mohly vyzkoušet, jak vypadá navrhování budovy podle zadání od investora, a také si prohlédly stavbu v nedalekém okolí.

V rámci programu “Ženy v diplomacii” na velvyslanectví USA a Německa dívky nahlédly do kulturního života dané země, dozvěděly se, v čem spočívá “visual diplomacy” a jak vypadá každodenní život diplomatek.

Jitka Hausenblasová z Gender Studies (pořádající organizace Girls Day) shrnuje význam akce takto: „Dívky jsou stále ještě ve velké míře vedeny k výběru pro ženy „tradičních“ povolání (v sociální sféře, pečovatelství a službách atd.) Velkou moc v tomto mají přetrvávající společenské stereotypy. Pokud ale chtějí například do technických oborů, často nemají ve svém okolí pozitivní ženské vzory, bez čehož často nenajdou odvahu „vystoupit z řady“. Girls Day jim pomáhá tuto odvahu najít.“

**********************************************************************************

Foto z akce zde.

Pro fotografie v tiskové kvalitě nás prosím kontaktujte.

Webová stránka akce:  http://girlsday.cz/