Diskriminace na trhu prace z hlediska pohlavi a veku sili. Mezinarodni den rovnosti zen a muzu upozornuje na pretrvavajici problemy

18.6.2014
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor:

Z více než osmileté praxe právní poradny Gender Studies vyplývá, že diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a/nebo věku je stále velmi aktuální téma. V poslední době počet dotazů v poradně narůstá. Nejčastější dotazy se týkají rodičovské dovolené a problémů s návratem na trh práce po ní a nerovného odměňování. Obvykle se jedná o kombinaci více problémů najednou.

V případě rodičovské dovolené lidé obvykle hledají informace k zákonem daným povinnostem zaměstnavatele vůči zaměstnaným (držení pracovního místa, možné změně pracovní pozice a platu) nebo radu, jak postupovat, pokud zaměstnavatel svoje povinnosti neplní. Žádané jsou také informace k rodičovskému příspěvku.

Zdeněk | 13. 5.2014 „Mám právo na ranní směnu po skončení mateřské dovolené, i když jsem pracoval před mateřskou ve 3 směnném provoze? Zaměstnavatel mi to nechce umožnit a mám dát výpověď dohodou ze své strany bez odstupného.“

Matky malých dětí si často stěžují na diskriminaci při přijímacím řízení, řeší situace okolo péče o dítě, návštěv lékaře, nároky na změnu pracovní doby. Dalšími tématy je nerovné zacházení se ženami a muži při odměňování, kariérním postupu a propouštění. V neposlední řadě je zde problematika obtěžování na pracovišti. Velkým tématem pro všechny věkové kategorie, ženy i muže, jsou výpovědi, (nejen) v souvislosti s nemocenskou.

Na stále nerovné šance žen a mužů ve společnosti upozorňuje i letošní Mezinárodní den rovnosti žen a mužů 19. června.

Na informačním stánku Gender Studies v Praze na Karlově náměstí (u sochy E. Krásnohorské) budou zítra od 14 do 18 hod. zdarma veřejnosti k dispozici dvě specializované právničky. Mgr. Eva Fialová LL.M. (Gender Studies, o.p.s.) bude odpovídat na dotazy, týkající se řešení různých pracovně právních vztahů. Mgr. Adriena Gabrielová (ProFem, o.p.s.) bude připravena na dotazy, týkající se násilí a šikany na internetu.

Další plánované akce k letošnímu MDR

Happening České ženské lobby „Máme stejné šance?

Na závodní dráze s několika stanovišti symbolizujícími životní dráhy žen a muži si nenáročnou a zábavnou formou zájemci a zájemkyně budou moci na vlastní kůži zažít, jaké jsou přetrvávající nerovnosti mezi těmito dvěma pohlavími. Prvními soutěžícími budou Jiří Dienstbier a Jana Chržová (Česká ženská lobby). Praha, Karlovo náměstí, u sochy E. Krásnohorské, 19. 6. od 15.30 hod.

Proč je Mezinárodní den rovnosti žen a mužů stále důležitý?

• až 25 % žen se v průběhu svého života setká se sexuálním násilím

• rozdíl mezi zaměstnaností žen s dětmi a bez nich je v rámci celé Evropské unie největší právě v ČR (činí až 40 %)

• zhruba polovina neúplných rodin v čele s rozvedenou matkou se pohybuje pod hranicí 1,5 násobku životního minima

• pouze v 58 % obcí v ČR je dostupnost mateřské školy reálná pro všechny zájemce a zájemkyně

• podíl žen poslankyň v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se pohybuje okolo pouhých 22 %

**********************************************************************************************************

Právní poradna Gender Studies

telefon: 774 913 350774 913 350 v úterý 9.00 – 11.00 a v pátek 16.30 – 18.30 hod.

online: www.rovneprilezitosti.cz

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Prostřednictvím projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například trh práce, vzdělávání, důchodová reforma a další aktuální témata. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp. Provozuje také názorovou platformu současného feminismu www.feminismus.cz