Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku-vyhlášení výsledků

5.11.2014
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor:

Gender Studies, o.p.s. vyhlásila výsledky soutěže Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku. Hlavním tématem soutěže se tento rok stala věková diverzita a age management.

U soutěžících firem byla posuzována citlivost vůči různým věkovým skupinám zaměstnaných, především ve věku nad padesát let, a jejich specifickým potřebám.

Vítězi soutěže jsou:

1. místo: GE Money Bank, a.s.

2. místo: Česká spořitelna, a.s.

3. místo: Skupina RWE v České republice

Speciální cena poroty: Magistrát města Mostu

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci Gender Studies „Age management: Strategické řízení věkové diverzity“, která se konala 4. 11. 2014 v prostorách PricewaterhouseCoopers Česká republika, který byl partnerem konference.

Nejlepší firmy v letošním roce vybírala porota ve složení:

• Hana Maříková - socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR

• Ilona Štorová - expertka na problematiku age managementu, Age Management, o.s.

• Tomáš Jindříšek - marketingový expert, partner agentury Dark Side

• Dušan Martínek - personalista, vedoucí oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost, ČMKOS

• Helena Skálová - ředitelka Gender Studies, o.p.s.

Argumentace poroty:

GE Money Bank, a.s. (1. místo)

U firmy GE Money Bank porota oceňuje komplexní program na podporu slaďování pracovního a osobního života pro VŠECHNY skupiny zaměstnanecké populace. Za chvályhodný považuje též systematický a aktivní přístup banky k problematice (nejen) věkové diverzity. Jako dobrou praxi označuje porota i dobře zpracované firemní materiály, kterými GE Money Bank zpřístupňuje otázku diverzity a rovných příležitostí ve firemních procesech svým zaměstnancům a zaměstnankyním.

Česká spořitelna, a.s. (2. místo)

V oblasti podpory rovných příležitostí pro zaměstnance a zaměstnankyně ve věku 50+ oceňuje porota u České spořitelny velmi konkrétně a prakticky zaměřený program s názvem „Moudrá sova“, jakož i vytvoření stejnojmenné virtuální komunity pro sdílení zkušeností mezi osobami této věkové kategorie. Banka se ale nevěnuje pouze otázce podpory zaměstnaných nad padesát, ale aktivně a dlouhodobě řeší firemní diverzitu jako takovou, a to v rámci programu Diversitas. Za dobrou praxi lze považovat i existenci propracovaného zaměstnaneckého etického kodexu.

Skupina RWE v ČR (3. místo)

V oblasti slaďování pracovního a osobního života poskytuje firma benefity všem věkovým skupinám zaměstnaných. Porotu velmi zaujal i firemní program Fit+motivace, který RWE zacílila na zaměstnance a zaměstnankyně v předdůchodovém věku, což je skupina zaměstnavateli často opomíjená. V rámci kroků podporujících diverzitu ve firmě je chvályhodná také snaha RWE vyjít vstříc zaměstnancům a zaměstnankyním s hendikepem.

Magistrát města Mostu – speciální cena poroty

Porota uděluje Magistrátu města Mostu speciální cenu. Oceňuje, že tento úřad přistupuje k problematice diverzity systematicky. Svým zaměstnancům a zaměstnankyním ze všech věkových kategorií nabízí benefity, které v sektoru veřejné a státní zprávy nejsou příliš obvyklé - tři dny placeného volna nad rámec dovolené, den volna navíc v případě úmrtí nad rámec zákona a také možnost bezúročné půjčky na překlenutí tíživé životní situace. Velkým pozitivem je nesporně také to, že všichni zaměstnanci a zaměstnankyně magistrátu pracují v režimu pružné pracovní doby.

***********************************************************************************

Radka Pekelská, personální ředitelka vítězné GE Money Bank, k ocenění uvedla: „Pro nás je to závazek v oblasti diverzity a rovných příležitostí se posouvat dál a věnovat se otázkám, které jsou zapotřebí. Již před lety jsme se rozhodli, že chceme využívat potenciálu různorodých týmů. I prostřednictvím dialogu se zaměstnanci se nám to daří.“

************************************************************************************

Všechny firmy, které postoupily do finále (2. kola soutěže, hodnoceného odbornou porotou), v abecedním pořadí:

• Česká spořitelna, a.s.

• GE Money Bank, a.s.

• GlaxoSmithKline s.r.o.

• Krajský úřad Libereckého kraje

• Magistrát města Mostu

• Město Třebíč

• Skupina RWE v České republice

• T-mobile Czech Republic, a.s.

************************************************************************************

Ocenění FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies od roku 2004. Cílem této CSR soutěže je motivovat zaměstnavatele, činné v České republice, aby začali vnímat rovné příležitosti jako důležitý princip svého rozvoje i rozvoje svých zaměstnanců a zaměstnankyň a začali tento princip naplňovat ve svých zaměstnaneckých politikách a praxi. Každý ročník soutěže má specifické téma.

V letošním ročníku se hodnotilo, jak se přihlášeným daří řízení věkové diverzity v různých oblastech, jako je firemní kultura, slaďování rodinného a pracovního života s ohledem na různé nároky v různých fázích života, vzdělávání a kariérní růst různých věkových skupin a rovné odměňování.

Více o ocenění, minulých ročnících atd. naleznete zde.

Fotogalerie (náhledy, včetně popisků) z vyhlášení výsledků zde.

Fotografie z vyhlášení v tiskové kvalitě (ke stažení do 19.11.2014).

Kontakt na manažerku ocenění Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku (Nina Bosničová) nina.bosnicova(zavináč)genderstudies.cz, tel. 777 910 930.