Rozdíly v odměňování nejvíce dopadají na vzdělané matky19.6.2015
Zdroj: Gender Studies
Místo: Praha
Autor: Gender Studies

Kariéru žen v Česku ovlivňuje nejvíce mateřství a také to, že jim je automaticky přiřazována role výlučné pečovatelky. Navíc platí, že čím vzdělanější ženy jsou a na čím prestižnější místa aspirují, tím se prohlubují rozdíly v odměňování i přístupu k těmto pozicím. Potvrzuje to aktuální analýza společnosti Gender Studies.

 Muži se v nevýhodné pozici ocitají s věkem. Po padesátce ztrácí své postavení na trhu práce a začnou se jich týkat tzv. prekérní formy práce. V tomto věku se rovněž propadne jejich průměrný příjem a jsou nejvíce za svou životní dráhu ohroženi chudobou. „Jejich nevýhodné postavení na trhu práce ale nijak nezlepšuje postavení žen ve stejné věkové kategorii,“ upozorňuje Klára Čmolíková Cozlová, projektová manažerka Gender Studies. Ženy v produktivním věku jsou mimo jiné častěji zaměstnány na částečné či flexibilní formy úvazků. Mohou jim sice pomoci překonat období, kdy jejich děti stále potřebují zvýšenou péči, ale ony se vracejí na trh práce. Na druhou stranu se z cyklu navazujících nevýhodných smluv těžko vystupuje. „Získat stálé místo po letech brigád je velmi obtížné, jak ukazují naše analýzy,“ souhlasí autorka analýzy, socioložka Romana Volejníčková.

Nevýhodné typy pracovních smluv jsou podle ní v Česku spojeny s malou úrovní sociálního a hmotného zajištění, přispívají k platových nerovnostem a zásadně zvyšují riziko chudoby. Podle posledních dat pracovalo na nějakou formu částečného úvazku u nás 9,5 % žen a jen 2,5 % mužů (z celkového počtu zaměstnaných). Paradoxně jsou tato čísla výrazně pod průměrem EU ( 32,2 % žen a 8,8 % mužů). Volnější formy pracovních vztahů jsou u nás tedy jak špatně nastaveny, tak i nedostatečně využívány.

Zásadní vliv na rozdíly mezi platy mužů a žen má kromě mateřství rovněž vzdělání: čím má žena vzdělání vyšší a čím je pozice prestižnější, tím jsou rozdíly v platech vyšší. Na vedoucích pozicích tak rozdíl mezi platy dosahuje až 27 procent. Vysoce postavený muž si průměrně vydělal necelých 63 000 Kč, zatímco ženin průměrný hrubý měsíční plat nedosáhl ani 46 000 Kč. Pokud ženy pracují v oblasti služeb, která není tak exponovaná a výdělky tu jsou citelně nižší, pak je průměrný rozdíl 16 % (muži 19 000 Kč, ženy 16 000 Kč).

Nerovná výše výdělku je jev, který lze najít prakticky v každé evropské zemi. Zatímco se ale rozdíly v příjmech v EU pomalu, ale jistě snižují, u nás se rozdíly naopak zvyšují, dodává Romana Volejníčková. Na rozdíly mezi přístupem ke kariéře u mužů a žen upozorňuje mezinárodní den rovnosti mužů a žen, kter ý připadá na pátek 19. června. V Praze na Karlově náměstí bude veřejnosti po celý den k dispozici bezplatné pracovněprávní poradenství.