Firma roku: kariéru žen nejvíce podporuje Česká spořitelna

14.11.2015
Zdroj: Gender Studies
Místo: Praha
Autor: Gender Studies

Ocenit firmy, které podporují ženy v jejich kariéře a ukázat, že taková podpora je pro firmy ekonomicky přínosná. To je hlavní smysl soutěže Firma roku: rovné příležitosti. Již po 11 ji pořádá organizace Gender Studies v rámci projektu Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen.

60:40 je poměr mezi absolventkami a absolventy českých vysokých škol. Jak však postupují na kariérním žebříčku, stále menší procento žen se dostává na vyšší pozice. Podpora žen v jejich kariéře a snahy o zlepšování podmínek pro slaďování soukromého a pracovního života, přitom pro zaměstnavatele znamenají nezanedbatelný ekonomický efekt.

„Podle českých i zahraničních studií přinášejí podobné programy inovační a kreativní přístupy, snížení nemocnosti a fluktuace zaměstnaných, zvyšují loajálnost zaměstnanců a zaměstnankyň i klientely k firmě a ovlivňují její produktivitu a ziskovost," uvádí Josef Vošmik, koordinátor soutěže Firma roku. Investuje-li firma do svých zaměstnanců a zaměstnankyň, investuje do svého dlouhodobého úspěchu  Firmy si potenciál žen uvědomují a začínají se věnovat tomu, jak je v jejich profesním růstu podpořit. To dokládá i rekordní počet přihlášených do letošního ročníku soutěže Firma roku.

Prvenství získala Česká spořitelna. Odborná porota ocenila komplexní přístup firmy k podpoře rovných příležitostí žen a mužů. „Kromě propracovaného systému jednotlivých opatření je pozitivní také fakt, že se Česká spořitelna zavázala dosáhnout do roku 2019 minimálně 35 % zastoupení žen ve vedení a dozorčí radě,“ říká Helena Skálová, ředitelka Gender Studies.

Na druhém místě se umístila společnost RWE. Porota vyzdvihla především její snahu o zvýšení počtu žen ve vedení, ať už pomocí interních kvót nebo Pravidla + 1. „Toto pravidlo říká, že společnost má mít na dané výkonné funkci vždy o jednu ženu více než v předchozím roce,“ upřesňuje Skálová. Třetí pozici porota udělila společnosti T-mobile, mimo jiné za závazek vyrovnanějšího zastoupení žen ve vyšším a středním managementu, který přijala celá skupina Deutsche Telekom, a to ve výši 30 % do konce letošního roku.  

V letošním roce se porota rozhodla udělit i zvláštní cenu. Získala ji firma Vodafone za jedinečný příklad dobré praxe v oblasti firemních benefitů, které přispívají ke sladění rodinného a pracovního života. Konkrétně se jedná o možnost návratu do zaměstnání po mateřské (dovolené), kdy mohou rodiče pracovat po dobu 6 měsíců na tříčtvrteční úvazek, avšak za mzdu, která odpovídá úvazku plnému.

Kompletní informace o oceněných najdete na http://rovneprilezitosti.ecn.cz/