Na Girls Day do technických firem se hlásí stovky dívek z celé ČR

21.4.2016
Zdroj: Gender Studies
Místo: Praha
Autor:

Dívky mají zájem o techniku – dokládá to přes 220 přihlášených dívek na Girls Day, den otevřených dveří v technických firmách a univerzitách speciálně pro dívky. Akce proběhne ve čtvrtek 28. dubna 2016 v Praze, Brně a Olomouci. Cílem je povzbudit zájem dívek o technické obory. Nedostatek žen v technických profesích a studijních oborech je dlouhodobým problémem, firmy je těžko shánějí a přicházejí tak o jejich potenciál. Ženám uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech.  Dívky ze středních škol se letos podívají například na ČVUT nebo do firem Avast, Microsoft, MSD, Průmstav, Red Hat, Ricardo, T-Mobile či Vodafone. Girls Day probíhá ve stejnou dobu v mnoha zemích po celém světě, např. v Rakousku, Německu a USA, dohromady se ho účastní stovky tisíc dívek.

Jedním z důvodů, proč dívky (ale obecně i mladí lidé) nemají velký zájem o technické obory, je to, že si pod nimi často neumí nic představit. Neví, jaké možnosti technické vzdělání nabízí, a těžko si určité profese spojí s něčím konkrétním. Také často osobně neznají žádnou ženu, která by techniku vystudovala a úspěšně se ve svém oboru prosadila. Proto Gender Studies každým rokem organizuje Girls Day.

Středoškolačky během tohoto dne nahlédnou do denního chodu firem, poznají nejrůznější pracovní pozice a dozvědí se, kde a jak najít v budoucnu dobře placenou práci nebo jak vybírat odpovídající studijní obor. Získají jasnější představu o tom, co mohou po škole dělat, dozvědí se také o možnostech stáží a absolventských programů.

Zájem firem o tuto akci každým rokem stoupá. To dokládá jasný zájem zaměstnavatelů o mladé talentky. Firmy si také postupně uvědomují, že zaměstnáváním většího počtu žen získají konkurenční výhodu. “Rádi bychom pozvedli povědomí o práci v IT a motivovali dívky k dalšímu studiu tohoto oboru, aby k nám mohly brzy nastoupit. Mohou vnést do našeho programování jiný pohled,” uvádí Kamila Štěpánková, HR Managerka firmy Avast.

Jitka Hausenblasová, koordinátorka Girls Day, shrnuje význam akce takto: „Dívky jsou stále ještě ve velké míře vedeny k výběru pro ženy „tradičních“ povolání – v sociální sféře, pečovatelství a službách. Přetrvávající společenské stereotypy jsou velmi silné i ve 21. století. Dívky nemají ve svém okolí pozitivní ženské vzory, bez toho často nenajdou odvahu vystoupit z řady. Girls Day jim pomáhá tuto odvahu najít.“

Na Girls Day se dívky mohou hlásit individuálně, stačí vyplnit jednoduchý formulář na www.girlsday.cz, i hromadně prostřednictvím škol, kdy je mohou přihlásit jejich vyučující – kontaktní email je v tomto případě girlsday@genderstudies.cz. Girls Day je otevřený všem dívkám ve věku 15-19 let, účast je pro ně zdarma.