Tisková zpráva Zažít Jiráskáč jinak 2023

18.9.2023
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha 2
Autor: Anna Kotková

V sobotu 16. září proběhla akce Zažít Jiráskáč jinak, slavnost, pořádaná Gender Studies, o.p.s., a Knihovnou Jiřiny Šiklové. Propojila lidi ze sousedství, představila organizace, které v místě působí, a upozornila na nepříjemné a zanedbané prostředí Jiráskova náměstí v Praze. Alespoň na jeden den se náměstí proměnilo v příjemnější místo k životu.

Součástí programu bylo: 

V průběhu celého dne bylo možné se potkat s neziskovými organizacemi Gender Studies, o.p.s., Místní místním, MKC Praha či Bez tíže.

Akce proběhla v rámci Zažít město jinak – sousedských slavností, pořádaných na mnoha místech Prahy a v dalších městech v ČR. Gender Studies, o.p.s. slavnost pořádala v rámci projektu Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové: po stopách ženské vzdělanosti. 

*****************************************************************************************************************************************************************************************
V projektu a ve stejné lokalitě Prahy  již proběhla výstava ŽENY MOHOU… Vzděláním k nezávislosti.
Uskutečnila se v březnu a dubnu letošního roku na pražské Náplavce mezi Café (A)VOID a (A)VOID Gallery.
Výstava představovala dějiny českého ženského hnutí a život Elišky Krásnohorské, která byla významnou spisovatelkou a také jednou ze zakladatelek emancipačního hnutí u nás a iniciátorkou ženské vzdělanosti. Výstava obsahovala dobové fotografie a archiválie nejen z Archivu Elišky Krásnohorské, který je součástí sbírek Knihovny Jiřiny Šiklové. Představovala další méně známé osobnosti ženského hnutí a přinesla jedinečnou příležitost nahlédnout do příběhů, které sehrály zásadní roli v podpoře ženské emancipace a vzdělanosti v českých zemích.

*****************************************************************************************************************************************************************************************
Zažít Jiráskáč jinak byl realizován v rámci projektu „KU-CH2-033 - Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové - po stopách ženské vzdělanosti“, který je podpořen Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP (Program Kultura).
*****************************************************************************************************************************************************************************************
Kontakty pro média:

Johana Jonáková 
ředitelka Gender Studies, o.p.s.
e: johana.jonakova@genderstudies.cz
t: +420 774 913 350

Anna Kotková
PR manažerka
e: anna.kotkova@genderstudies.cz
t: +420 774 910 944

Facebooková událost 
Fotogalerie akce
Instagram Knihovny Jiřiny Šiklové