Podporujte ženy v řídících pozicích, získáte ocenění - novy ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže.

13.7.2005
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Linda Sokačová, Alexandra Jachanová Doleželová, 777 615 889, 224 91 56 66

13.7. 2005

Praha, Gender Studies, o.p.s.

Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí dnes vyhlašuje nový ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR. Ročník 2005 je zaměřen na postavení žen v řídících pozicích.

„Rovné příležitosti žen a mužů se dosud v českém prostředí nestaly adekvátně respektovaným tématem. Soutěž si proto v první řadě klade za cíl propagovat rovné příležitosti pro ženy a muže napříč společností. Zároveň chce ocenit firmy, které vedou programy prosazující rovnost žen a mužů, a vyzdvihnout jejich snahy a úspěchy,“ říká ředitelka Gender Studies Alena Králíková.

Firmy, které mají zájem o účast v soutěži, musí nejpozději do 18. září 2005 vyplnit dotazník (viz příloha) a souhlasit s doplňkovým rozhovorem.

Sledovanými oblastmi jsou:
- firemní prostředí: možnosti flexibilní pracovní doby a role rovných příležitostí pro ženy a muže v rámci firemní kultury,
- postavení žen ve firmě: podíl žen ve firmě a struktura pracovních pozic žen a mužů,
- postavení žen v řídících pozicích: speciální programy zaměřené na profesionální rozvoj žen.

Vítěze soutěže vybere odborná porota složená z odborníků a odbornic v oblasti rozvoje lidských zdrojů, rovných příležitostí a manažerů/manažerek se zkušenostmi z řídících pozic.

Martin Jahn - místopředseda vlády pro ekonomiku
Dagmar Glückaufová - víceprezidentka CMC - Graduate School of Business
Alena Králíková - ředitelka Gender Studies, o.p.s.
Marcela Linková - koordinátorka Národního kontaktního centra - Ženy a věda
Lucie Machálková - členka revizní komise ČSRLZ
Tomáš Nejedlo - výkonný ředitel Business Leaders Forum
Václav Polák - ředitel odboru podpory malého a středního podnikání, MPO ČR
Dagmar Zelenková - vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů, Úsek pro Evropskou unii a mezinárodní vztahy, MPSV ČR

Vítězové budou vyhlášení na konferenci Role rovných příležitostí v prosperitě podniku, která se uskuteční v listopadu 2005.

V minulém ročníku se na prvním místě umístila firma IBM ČR, na druhém Hewlett-Packard a na třetím Procter and Gamble. V kategorii malé a střední firmy získala cenu redakce týdeníku Respekt, R-Presse, spol. s.r.o. Gender Studies se také rozhodla udělit speciální cenu za dobrý start firmě AirProducts, s.r.o.

Mediálním partnerem projektu je časopis HR Fórum (vydává Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů).

Více informací:
Linda Sokačová, Alexandra Jachanová Doleželová
Gender Studies, o.p.s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2
http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz
gender.info@ecn.cz
Kontaktní telefon: 224 91 56 66, 777 615 889

Fotografie z předávání cen nultého ročníku soutěže jsou k dispozici na adrese {23.11.2004): http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz/fotky.shtml.

Datum vydání tiskové zprávy: 13.7. 2005, Praha

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.

KONEC

Související linky:

Fotografie z minulého ročníku
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR
Dotazník: přihláška do soutěže, ročník 2005