Blíže k rovnosti - realizace genderových auditů u zaměstnavatelů v Praze

V průběhu projektu bylo realizováno 11 genderových auditů u pražských zaměstnavatelů. V průběhu auditů byly analyzovány vnitřní organizační procesy a struktura organizací z genderové perspektivy. Byly identifikovány silné stránky auditovaných subjektů i kritické oblasti a bariéry, zjištění byla shrnuta v Závěrečných zprávách. Vznikla také konkrétní doporučení ke zlepšení fungování organizací v otázkách genderové rovnosti a slaďování osobního a pracovního života - Akční plány.

Závěrečné auditní zprávy ke stažení v anonymizované podobě zde.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_051/0006240

Kontaktní osoba: johana.jonakova(zavináč)genderstudies.cz

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Aktualizováno: 7.3.19 12:31