Přednášky a semináře, Úterky s Gender

Gender Studies, o.p.s. organizuje diskusní setkání, výjezdní přednášky a školení. Ty jsou určeny veřejnosti obecně nebo vymezeny konkrétněji pro úředníky veřejné správy, politiky a političky, neziskové organizace, novináře a novinářky, a zájmové skupiny. Vyškolený a pravidelně informovaný tým školitelů a školitelek také připravuje semináře na míru pro vyučující i studenty středních škol, zástupce státní správy a samosprávy či neziskových organizací. Tým Gender Studies, o.p.s. také rozvíjí spolupráci s firmami, zástupci managementu a HR konzultanty např. formou konzultací či zapojení do projektů nebo dílčích aktivit.

Kontakt: Michaela Svatošová knihovna@genderstudies.cz

Dlouhodobý cyklus přednášek a seminářů Úterky s Gender je věnován zajímavým tématům z oblasti genderové problematiky a feminismu. Přednášky se konají několikrát měsíčně, vždy v úterý v knihovně Gender Studies o.p.s.

Aktuální program

Archiv Úterků s Gender

Kontakt: Michaela Svatošová knihovna@genderstudies.cz

Aktualizováno: 18.10.09 15:38