Celoživotní ekonomické dopady mateřství › Cílená práce se skupinami, kterých se problematika dotýká

Cílená práce se skupinami, kterých se problematika dotýká (matky, zaměstnavatelé, osoby v rozhodovacích pozicích) za účelem dosažení změn

Partner projektu Byznys pro společnost organizoval 3 kulaté stoly pro zaměstnavatele a osoby v rozhodovacích pozicích, kde byli seznámeni s výstupy a doporučeními vzniklými v rámci projektu.

První ze série kulatých stolů s názvem "Genderová diverzita a flexibilní formy práce v souvislostech" se konal u příležitosti Mezinárodního dne žen dne 6. 3. 2015 v ERA světě v Praze. Fotografie z akce a přidružené tiskové konference ke shlédnutí zde.

Druhý kulatý stůl pro zaměstnavatele proběhl 17. 9. 2016. Byl zaměřený na právní informace ohledně návratů zaměstnaných rodičů malých dětí do zaměstnání a na problematiku zakládání firemních zařízení péče o děti mladší tří let. Na semináři vystoupila právnička Nataša Randlová a ředitel Zdravotnického zařízení Prahy 4. Podrobnější informace jsou v pozvánce. Podívejte se na fotografie z akce.

Třetí kulatý stůl pro zaměstnavatele proběhl 2. 6. 2016. Zaměřený byl na celoživotní ekonomické dopady mateřství. Zejména na problematiku sólo rodičů a jejich postavení na trhu práce a v zaměstnání, problematiku zaměstnavatelům představila socioložka Radka Dudová.

Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR uspořádala čtvtý kulatý stůl pro odbornou veřejnost na „OSVČ jako prekérní forma zaměstnávání“, který proběhnul v Akademickém konferenčním centru 9. 6. 2016. O genderových aspektech a trendech zaměstnávání OSVČ mluvily socioložka Alena Křížková a genderová expertka Lenka Simerská.

Směrem k osobám v rozhodovacích pozicích, k zaměstnavatelům a širší veřejnosti je rozšiřován on-line Zpravodaj Rovné příležitosti v souvislostech, který je publikován čtvrtletně a který přináší projektové a další informace z oblasti rovných příležitostí žen a mužů relevantní pro tuto skupinu.

Pro ženy-matky Gender Studies, o.p.s. připravilo cyklus deseti praktických interaktivních seminářů „Hladce obrace nazpět do práce“. Tematicky byly zaměřené na slaďování pracovního a osobního života, možnosti a limity flexibilních forem práce, právní nároky rodičů malých dětí v souvislosti s trhem práce, dopady mateřství/rodičovství do budoucna (výše penzí atd.). Semináře jsou vedeny interaktivní formou, probíhají v mateřských a rodinných centrech, kterým děkujeme za spolupráci. Jejich součástí je i informování žen o jejich právech, na co mají na trhu práce v souvislosti s rodičovstvím nárok a co jsou největší rizika a nástrahy v momentu návratu po mateřské/rodičovské dovolené apod.  Proběhlo jedenáct workshopů. V Mateřském centru Včelka v Brtnici a v MC Zvoneček v Havlíčkově Brodě (pro koordinátorky mateřských a rodinných center v Kraji Vysočina), v Rodinném centru Parníček, Lysá nad Labem, v Rodinném centru Jablíčko, Plzeň, v Mateřském centru Pramínek, Dobřichov, v Rodinném centru Heřmánek, Olomouc, v Rodinném centru Hvězdička, Kolín, v Rodinném centru ZaHrátka v Hostivicích, v Rodinnném centru Domeček, Ústí nad Labem, v Mateřském centru Poděbrady a v Mateřském centru Tiliánek v Lípě u Havlíčkova Brodu.

Pro potřeby seminářů byla natočena série videomanuálů, které jednak upozorňují na diskriminaci na trhu práce a jednak přístupnou formou naznačují, jak se mohou ženy snáze vracet na pracovní trh. První spot je věnovaný důsledkům špatně uzavřených pracovních smluv, druhý spot se zabývá problematikou flexibilních forem práce, třetí pomáhá zmírnit dopady výpovědi po rodičovské dovolené. Čtvrtý spot je zaměřený na to, zda a případně jak mluvit během přijímacích pohovorů o své rodině a dětech.

 

 

 

 

 

 

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: CERGE EI, Sociologický ústav AV ČR, Byznys pro společnost, NHH Norwegian School of Economics

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Lada Wichterlová

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“