Celoživotní ekonomické dopady mateřství › Výzkum a analýza jednotlivých témat

Výzkum a analýza jednotlivých témat z genderové perspektivy

Partnerem CERGE EI byly vytvořeny ekonomické studie, které identifikovaly a kvantifikovaly dílčí signifikantní náklady a dopady mateřství. V souvislosti s výzkumy vznikly doporučení, jakým konkrétním nákladům a dopadům mateřství by se stát měl prioritně věnovat a které náklady nejsou v kontextu celoživotního pohledu tak významné.

Výzkum prováděný partnerem Sociologický ústav AV ČR navázal na kvantitativní zhodnocení celoživotních nákladů mateřství institucí CERGE EI a další relevantní výzkumy. Jeho cílem bylo zkoumat možné příčiny ekonomického znevýhodnění žen z důvodu mateřství, rozhodování žen v různých životních situacích, percepci vlastních možností a životních/ekonomických strategií a jejich dopady na konkrétní životy osob a rodin. Využit byl proto kvalitativní design výzkumu, který umožňuje proniknout k významům, které lidé přikládají událostem a sociálním situacím, a odhalit možné hlubší souvislosti zjištěných fenoménů.

Výstupy:

Ekonomické náklady mateřství: co znamená odpovědnost za péči o dítě/děti pro ženy z hlediska jejich pracovního uplatnění a ekonomického postavení?, Zpráva ze sekundární analýzy kvalitativních rozhovorů, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2015. Zpráva ke stažení

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment / (Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment, Studie 1/2015, Vojtěch Baroš, Idea Cerge EI, Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. výzkum ke stažení [1.7 MB, pdf] 

Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen na trhu práce, Studie 8/2015, Alena Bičáková, Klára Kalíšková, Idea CERGE EI, Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i  výzkum ke stažení

Rozdíly výdělku ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině, Studie 11/2015, Mariola Pytliková, Idea CERGE EI, Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.  výzkum ke stažení

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem, Studie 1/2016, Jiří Šatava, Idea CERGE EI, Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. výzkum ke stažení

Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů, Studie 3/2016, Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold, Idea CERGE EI, Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. výzkum ke stažení

Ekonomické náklady mateřství - kvalitativní sondy. Návraty matek na trh práce a nejistá práce v kontextu dělby rolí mezi partnery. Samostatně výdělečně činné matky malých dětí. Výživné a ekonomické postavení sólo matek. Mateřství po odchodu dětí z domova, Studie 3/2016, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. výzkum ke stažení

Náklady intenzivního mateřství v ČR, Martina Pavlicová, Praha, 2016, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. výzkum ke stažení

Vliv mateřství na výši starobního důchodu, Studie 13/2016, Jiří Šatava, Praha, 2016, Idea CERGE EI, Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. výzkum ke stažení

OSVČ matek malých dětí, Alena Křížková, 2016, prezentace na základě kvalitativních studií, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. prezentace ke stažení

 

 

 

 

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: CERGE EI, Sociologický ústav AV ČR, Byznys pro společnost, NHH Norwegian School of Economics

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Lada Wichterlová

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“