Celoživotní ekonomické dopady mateřství › Návrh řešení problému

Návrh řešení problému

Ze vzniklých výzkumů a analýz vyplynuly konkrétní opatření a doporučení pro osoby v rozhodovacích pozicích a rodiče na rodičovské dovolené z daňově dávkové, pracovně-právní či informační oblasti. S doporučeními nadále pracovali výzkumníci a výzkumnice projektu především při tvorbě Koncepce rodinné politiky MPSV a v rámci Odborné komise pro rodinnou politiku. 

V rámci projektu byli rovněž vytvořeny modelové praktické postupy, jak snižovat negativní ekonomické dopady mateřství - videomanuály. Jedná se o sérii čtyř spotů, z nichž každý je zaměřen na jednu oblast. Konkrétně se jedná o rizika špatně uzavřených pracovních smluv, výpověď po mateřské dovolené, flexibilní formy práce a přijímací pohovory. 

Výstupy z výzkumu byly publikovány ve Zpravodaji Rovné příležitosti. Tištěné číslo vyšlo jako Noviny Gender Studies v roce 2016, výstupy projektu byly šířeny v populární formě k širokému publiku. Šíření závěrů bylo rovněž podpořeno mediálními výstupy. Výzkumy byly medializované prostřednictvím největších médií v ČR, České televize, Hospodářských novin, Lidových novin, Blesku, on-line periodik. 

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: CERGE EI, Sociologický ústav AV ČR, Byznys pro společnost, NHH Norwegian School of Economics

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Lada Wichterlová

 

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“