Celoživotní ekonomické dopady mateřství › Výzkumná témata problematiky

Výzkumná témata problematiky celoživotních dopadů mateřství

Projekt je zaměřen na tato výzkumná témata:

  • Diskriminace bezdětných žen na základě očekávání zaměstnavatelů, že v blízké budoucnosti tyto ženy budou mít děti
  • Motivace k práci a náklady ušlých příležitostí žen během rodičovství
  • Vyšší míry nezaměstnanosti žen s dětmi
  • Rozdíly ve výši výdělků způsobené mateřstvím a dítětem v rodině
  • Nižší starobní důchody
  • Transfery mezi rodiči a dětmi
  • Ženy na rodičovské dovolené využívající možnost "přivýdělku"
  • Ženy po rodičovské dovolené hledající uplatnění na pracovním trhu (nejisté a flexibilní formy práce)
  • Ženy na hranici důchodového věku (rozhodování o odchodu do důchodu či pokračování ekonomické aktivity)
Návrhy témat budou dále specifikovány v průběhu projektu, na základě předcházejících zjištění a ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: CERGE EI, Sociologický ústav AV ČR, Byznys pro společnost, NHH Norwegian School of Economics

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Lada Wichterlová

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“