Celoživotní ekonomické dopady mateřství › Informování veřejnosti

Informování veřejnosti o problematice a způsobech řešení

Široká veřejnost je průběžně informována o výsledcích výzkumů prostřednictvím médií, ve kterých prezentujeme výstupy projektu. Odborná veřejnost a osoby v rozhodovacích pozicích jsou informovány o výsledcích výzkumů prostřednictvím médií (tiskové konference, tiskové zprávy a akce při MDŽ 2015, Mezinárodním dni rovných příležitostí 2015 a MDŽ 2016) a také při účasti na kulatých stolech a závěrečné konferenci plánované na jaro 2016. Efektivním informačním kanálem je také Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, jehož první vydání roku 2015 bylo zaměřené na ekonomické dopady mateřství a druhé letošní vydání se specializovalo na situaci matek samoživitelek.

U příležitosti Mezinárodního dne žen 2015 jsme vydali tiskovou zprávu a uspořádali tiskovou konferenci, na které jsme prostřednictvím médií prezentovali jak projekt jako takový, tak i jeho dosavadní výstupy.  Představili jsme závěry studie (Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment, kterou provedl Vojtěch Baroš z organizace Idea Cerge EI. Potvrdilo se, že zájem médií o tuto problematiku existuje, výstupy z konference se promítly jak do vysílání České televize, tak i v tištěných médiích a rozhlasu.

V rámci Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů (MDR), byl v centru Prahy umístěn informační stánek, na kterém byly k dispozici materiály týkající se rovných příležitostí žen a mužů. Široké veřejnosti byla po celý den rovněž k dispozici právnička specializovaná na pracovněprávní oblast. Odpovídala na dotazy, které se většinou týkaly diskriminace na trhu práce na základě mateřství. U příležitosti Mezinárodního dne rovnosti jsme rovněž připravili speciální vydání Novin Gender Studies, ve kterých jsme publikovali aktuální výstupy projektu. Fotografie jsou k dispozici zde. Informace o nerovnosti na trhu práce podmíněné mateřstvím se tento den objevily v mnoha českých médiích, a to jak celostátních a regionálních tištěných, tak i audiovizuálních. Brífink mimo jiné přenášel zpravodajský kanál ČT24. Tiskovou zprávu naleznete zde.

V prosinci 2015 jsme uspořádali tiskovou konferenci, na které jsme novináře a novinářky seznámili s dalšími výzkumy, které vznikly v projektu. Svou studii představily ekonomka Klára Kalíšková, která se zabývala tématem nezaměstnanosti po mateřské a rodičovské dovolené. Mariola Pytliková mluvila o vysokých platových rozdílech žen a mužů ve společnosti, opět zejména v souvislosti s věkem a počtem dětí. Socioložka Alena Křížková prezentovala výsledky výzkumu, z něhož vyplynulo, že ženy často volí po mateřské a rodičovské dovolené strategii jít pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné, často to však není jejich preferovaná volba, ale snaha jak se vyrovnat s obtížnou situací na trhu práce, kdy flexibilní pracovní režimy nejsou dostupné a bývalí zaměstnavatelé nemají zájem již ženy zaměstnat. Tiskovou zprávu naleznete zde.

Závěrečná odborná projektová konference na téma „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“ proběhla 12. 5. 2016. Na konferenci byly prezentovány studie a analýzy vzniklé v projektu. Prezentoval Daniel Münich z IDEA při Národohospodářském ústavu studii „Veřejná  podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů“, Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR „Samostatně výdělečně činné matky malých dětí“, se situací v oblasti práce a péče a ekonomických dopadů mateřství v Norsku publikum seznámila socioložka Sevile Sümer a ekonomka Astrid Kunze. Podrobnosti jsou v programu, který je umístěný zde. Fotografie z konference jsou k prohlédnutí zde.

Prezentace jednotlivých přednášejících

Klára Kalíšková, Od mateřství k nezaměstnanosti: studie Kláry Kališkové a Aleny Bičákové

Hana Hašková, Návraty matek na trh práce a nejistá práce v kontextu dělby rolí mezi partnery 

Sevil Sümer, Rodičovská dovolená, práce a péče: politika a praxe v Norsku

Alena Křížková, Samostatně výdělečně činné matky malých dětí

Mariola Pytliková, Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině

Astrid Kunze, Ekonomické dopady mateřství: situace v Norsku

Radka Dudová, Výživné a ekonomické postavení sólo matek

Jiří Šatava, Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem; Nižší starobní důchody v důsledku výchovy dětí

Daniel Münich, Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů

Video záznam z konference Celoživotní ekonomické dopady mateřství, 12. 5. 2016

 

 

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: CERGE EI, Sociologický ústav AV ČR, Byznys pro společnost, NHH Norwegian School of Economics

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Lada Wichterlová

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“