Novinky

Stát se v Česku matkou znamená příjít o práci, kvalifikaci i peníze

Proč tolik žen po rodičovské dovolené skončí na úřadu práce, proč je nabídka flexibilních úvazků u nás tak nízká a proč mateřství v Česku znamená výrazný propad platu? O situaci matek vracejících se po rodičovské na trh práce mluvila Helena Skálová spolu s ekonomkou Klárou Kalíškovou na Rádiu Wave. Pořad si můžete poslechnout zde.

16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí

Dnešním dnem začíná celosvětová kampaň 16 dní aktivismu proti násilí na ženách. #16days #16daysofactivism. Kampaň potrvá mezi 25. listopadem až do 10. prosince. Každý den budeme upozorňovat na problémy týkající se převážně kyber násilí a genderově podmíněného násilí v souvislosti s informačními a komunikačními technologiemi, které jsou nedílnou součástí tématu násilí na ženách.

Firma roku: kariéru žen nejvíce podporuje Česká spořitelna


Soutěž Firma roku zná své vítěze. Třetí místo získal T-mobile, druhé RWE a prvenství připadlo společnosti Česká spořitelna.

Konference a vyhlášení soutěže Firma roku už zítra

Ve čtvrtek 12. listopadu pořádá Gender Studies konferenci Rozbít skleněný strop - podpora kariérního růstu žen. Program je zaměřený na aktuální trendy a možnosti, jak mohou firmy podpořit kariéru svých zaměstnankyň. Součástí programu je vyhlášení výsledku soutěže Firma roku.

Startuje kampaň Férové platy, férové penze

V listopadu se v ulicích Prahy a Brna i na internetu objeví informační kampaň zaměřená na rozdíly v platech žen a mužů a jejich následný vliv na výši starobních důchodů. Kampaň přináší nezisková organizace Otevřená společnost ve spolupráci s reklamní agenturou Dorland.

Předchozí | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 49 | Další

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.