Historie

Historie obecně prospěšné společnosti Gender Studies od jejího založení v roce 1991.
Osobnosti, které stály u vzniku organizace a v minulých letech se tím či oním způsobem zapsaly do její historie.