Prohlášení Gender Studies

Až nastane rovnost mezi muži a ženami, odejdeme.

Cílem obecně prospěšné společnosti Gender Studies je vytvářet prostor pro diskuzi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti, systematické odstraňování genderových nerovností a přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům. Proto usilujeme o změny v následujících oblastech:

Odstraňování genderových stereotypů ve společnosti

Odstranění genderových stereotypů ve výchově a vzdělávání

Odstraňování genderových stereotypů v rodině

Pracovní trh bez diskriminace na základě pohlaví a věku

Podpora slaďování osobního/ rodinného a profesního života

Vyšší zastoupení žen v rozhodovacích procesech

Stop násilí na ženách

Svobodné rozhodování o vlastním těle

Aktualizováno: 22.9.21 14:19