Právní expertízy

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro

Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím ESF v rámci OP LZZ a státním rozpočtem České republiky. Praha, 2012.

Právní analýza: legislativa upravující péči o děti ve věku do tří let

2006, tiskem.
K dispozici v Gender Studies pouze dle dohody. V případě zájmu kontaktujte office@genderstudies.cz.

Právní prostředky ochrany před kyberšikanou v České republice

Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Eva Fialová v rámci projektu Stop kybernásilí na ženách a mužích. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Praha, 2012.

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění flexibilních úprav pracovní doby

Lucie Otáhalová - 20. 9. 2011. Analýza vznikla v rámci projektu Nakřižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Aktualizováno: 6.9.16 16:51Michaela Svatošová