Publikace

(RE)prezentace žen v médiích: informační brožura pro novinářky a novináře

[Michaela Marksová-Tominová … et al.]. Praha : Gender Studies, 2002. 20 s.

Altos and sopranos : a pocket handbook of women's organizations

[compiled Hana Petrová ... et al. ; translated from the Czech by S. Chess, L. Busheikin and Kate Shaw]. Prague : Gender Studies Centre, 1995 (Praha : Gemi). 108 s. ISBN 80-900059-5-0

Alty a soprány : kapesní atlas ženských iniciativ

[sestavily Hana Petrová ... et al.]. Praha : Gender Studies Centre, 1994 (Praha : Calamarus). 111 s.

Alty a soprány II: kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže

sestavila Linda Sokačová. Praha : Gender Studies, 2005. 39 s. ISBN 80-86520-07-2

Aluminiová královna

Petra Procházková. Praha : Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, 2002. 165 s. ISBN 80-7106-632-X.

Aluminum Queen, The

Petra Procházková ; translation Gerald Turner. Praha : Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., 2002. 187 s. ISBN 80-7106-633-8.

Číše a meč, agrese a láska, aneb Žena a muž v průběhu staletí

Riane Eislerová ; [z angličtiny přeložila Magdalena Pechová]. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny s podporou a přispěním Nadace Gender Studies Praha, 1995. 329 s. ISBN 80-7106-095-X

Diskriminace a právo

Eva Fialová, Ivana Spoustová, Barbara Havelková. Praha: Gender Studies, 2006, 46 s. ISBN 80–86520–20–9.

Dostaňte zákon na svou stranu: jak slaďovat rodinu a práci?

Lada Wichterlová, Eva Fialová (ed.) Praha: Gender Studies, 2010. 61 s., 1. vyd. ISBN 978-80-86520-33-9

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce. Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání.

Anna Babanová, 1. vydání. Praha: Gender Studies, 2019

Epistolae : proleće jaro Frühling spring 1999

[Nadežda Ćetković, Pavla Frýdlová]. Praha : Gender Studies : ProFem ; Berlin : Owen, 1999. 214 s. ISBN 80-902367-6-6

Existuje středoevropský model manželství a rodiny? : sborník z mezinárodního sympozia, Praha, 24. - 25. listopadu 1994

uspořádala Hana Havelková = Gibt es ein mitteleuropäisches Ehe- und Familienmodell? : Dokumentation des internationalen Symposiums, Prag, 24. - 25. November 1994 / Hana Havelková (Hg.). Praha : Divadelní ústav ve spolupráci s Rakouským kulturním institutem v Praze a Nadací Gender Studies, 1995. 92, 109 s. ISBN 80-7008-057-4

Family Policy: Parental and Maternity Leave in the Context of Work-Life Balance and Equal Opportunities for Women and Men.

Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, 2010. 60 p.

Feministické rozhovory o "tajných službách"

Miroslav Vodrážka. Praha : Nadace Gender Studies, 1996. 94 s. ISBN 80-238-7169-2

Gender a marketing

Bosničová, Nina (ed.). Praha : Gender Studies, o.p.s., 2008. 48 s. ISBN 978-80-86520-12-4

Gender assessment of the impact of EU accession on the status of women and the labour market in CEE : national study: Czech Republic

Michaela Marksová-Tominová (ed.). Praha : Gender Studies, 2003. 69 s. ISBN 80-86520-03-X

Gender audit of the EU pre-accession funds 1999-2004

editorka Alena Králíková. Praha : Gender Studies, 2005. 35 s. ISBN 80-86520-05-6

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém

Helena Skálová (ed.). Praha, Gender Studies, 2008, 56 str., A5. ISBN 978-80-86520-28-5.

Informační technologie – prostor pro ženy

Sokačová Linda (ed.). Praha: Gender Studies, Síť MC, 2007. 88 s. ISBN 978-80-86520-00-1.

Jak se stát dobrým mentorem či mentorkou_kurikulum pro tréninkový kurz

Klára Čmolíková Cozlová a kol. Iasi: Asociatia Everest. 2018. 15 s

Kariéra – rodina – rovné příležitosti. Výzkumy postavení žen a mužů na trhu práce

Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, 2006, 28 s. ISBN 80–86520–12–9.

Kde to ladí a kde skřípe: slaďování práce a péče v mezinárodní perspektivě

Bosničová, Nina, Kolářová, Jitka (eds.). Gender Studies, Praha 2012.

Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance: genderové aspekty finanční krize

/ Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies. 84 str. 2010.

Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů

Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů / Linda Sokačová (ed.). -- Vyd. 1. -- Praha : Gender Studies, 2011. -- 35 s. ISBN 978-80-86520-37-7

Maternity Leave, or Parental Time? Seven Czech Mothers on Their Experience with Working and Raising Children in Different EU Countries

Jonášová, Kateřina, Frýdlová, Pavla, Svobodová, Lucie. Praha: Gender Studies, 2012

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Frýdlová, Pavla, Jonášová, Kateřina, Svobodová, Lucie. Praha: Gender Studies, 2012.

Matka a dcera : Charlotta a Alice Masarykovy

H. Gordon Skilling ; z angličtiny přeložil Miloslav Korbelík. Praha : Gender Studies, 2001.157 s. ISBN 80-902367-9-0

Matky samoživitelky a jejich situace v České republice „Sandwichová generace“ – kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory)

Jaroslava Hasmanová Marhánková. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2011

Mediální klub krok za krokem. Metodika pro školní redakce.

Ettler, M., Smolařová, M., Štěpánová, M., Viktorinová, L., Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6; Gender Studies, o.p.s., 2022

Metodika inkluzivního vyjadřování. Jazyková doporučení pro organizace, podniky, školy, veřejnou správu, samosprávu, média i jednotlivé mluvčí.

Jana Valdrová, Ph.D., jazykovědkyně a soudní znalkyně v oblasti jmen. Aktualizováno 27. 6. 2023.

Mezi péčí a prací : diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit

Kotková, Anna, Švarcbachová, Jana. Mezi péčí a prací : diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit. [Anna Kotková, Jarka Švarcbachová]. [Praha] : Gender Studies, 2014. 28 s.

Mother and daughter : Charlotte and Alice Masaryk

H. Gordon Skilling. Prague : Gender Studies, 2001. 176 s. ISBN 80-86520-00-5

Na cestě do Evropské unie: průvodkyně nejen pro ženy

[sestavily Michaela Marksová-Tominová, Alena Králíková]. Praha : Heinrich-Böll-Stiftung, ASPEKT, eFka, Gender Studies, PSF, 2002. ISBN 80-86520-02-1

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry. Bulletin pro rodiče I.

Helena Skálová (ed.) Praha: Gender Studies, 2012

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry. Bulletin pro rodiče II.

Helena Skálová (ed.) Praha: Gender Studies, 2012

Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže. Sborník textů

Kateřina Machovcová (ed.). Praha: Gender Studies, 2007, 64 s. ISBN 80–86520–14–5.

Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže. Sborník textů

Kateřina Machovcová (ed.). Praha: Gender Studies, 2012, 67 s., ISBN 978-80-86520-42-1

Násilí na ženách : pomoc těm, které to přežily : sborník textů ze semináře "Týden solidarity se ženami z válkou zasažených oblastí", červen 2000

redakce a překlad Pavla Frýdlová. Praha : Gender Studies, 2000. 84 s. ISBN 80-902367-8-2

Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným. První právní pomoc

Ivana Spoustová, Ana Králíková Lužaič, Eva Fialová. Praha: Gender Studies, 2008, 98 s. ISBN: 978-80-86520-09-4.

Neviditelný problém : rovnost a diskriminace v praxi, sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR

Helena Skálová. -- vyd. 1. -- Praha : Gender Studies, 2010. -- 68 s.
ISBN 978-80-86520-30-8

ONLINE VOTE-O-METER

EKATERINE GAMAKHARIA, EMMA KAMKIA, LALI SHENGELIA. 2021. The Manual “ONLINE VOTE-O-METER” Voter Advice Application Introduction in Georgia - Lessons Learned. Visegrad fund. Online.

Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR

Magdalena Hornová (ed.) Praha: Gender Studies, 1. vyd. 2012, 82 str., ISBN 978-80-86520-45-2.

Platforma pro AKCI : shrnutí závěrů 4. světové konference o ženách v Pekingu 1995; česká situace 1998.

Praha : Nadace Gender Studies : Karat Coalition for Regional Action, 80-902367-3-1

Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění

Ciprová, Kristýna. Pod hladinou : fakta a mýty o znásilnění. Kristýna Ciprová. vyd. 1. Praha : Gender Studies, 2010. 76 s. ISBN 978-80-86520-31-5.

Politika s ženami či bez žen?

sestavil Mirek Vodrážka. Praha : Nadace Gender Studies, 1996. 32 s.

Práce žen z domova v České republice

Ivana Šindlerová (ed.). Praha: Evropská kontaktní skupina, Gender Studies, 2006, 30 s., ISBN 80-239-7284-7.

Právní postavení žen v České republice

[editorka Soňa Hendrychová]. Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 71 s. ISBN 80-902367-1-5

Projektové výstupy - Souhrn projektu #notme - zaměřeného na prevenci genderově podmíněné diskriminace, sexuálního obtěžování a násilí

Řekni NE genderově podmíněné diskriminaci, sexuálnímu obtěžování a sexuálnímu napadení! #NOT ME; Gender Studies, o.p.s., 2022-2023

Projektový výstup 1 - Algoritmus hodnocení pro měření sexuálního obtěžování (dotazník a úrovně vystavení obtěžování)

Řekni NE genderově podmíněné diskriminaci, sexuálnímu obtěžování a sexuálnímu napadení! #NOT ME; Gender Studies, o.p.s., 2022

Projektový výstup 2 - Tréninkový balíček pro mladé dospělé (curriculum, obsah a metodologie vzdělávání)

Řekni NE genderově podmíněné diskriminaci, sexuálnímu obtěžování a sexuálnímu napadení! #NOT ME; Gender Studies, o.p.s., 2022

Příručka Gender Mainstreaming: strategie a příklady dobré praxe

Tato příručka si klade za cíl podpořit osoby s rozhodovacími pravomocemi, lokální politickou reprezentaci a úřednictvo. Obsahuje nápady a příklady, jak začlenit strategii genderové rovnosti do politického plánování.

Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů gender mainstreamingu ve veřejné správě v České republice

Eva Ferrarová. Praha: Gender Studies, 2007, 32 str. ISBN 976-80-86520-03-2

Reprezentace seniorů a seniorek v médiích

Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, ISBN 80–86520–09–9.

Reprodukční práva žen a mužů

Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, 2006, 26 s., ISBN 80–86520–16–1.

Rodinná politika II: zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní děti

Lada Wichterlová, Gender Studies, 2012

Rodinná politika: rodičovská a mateřská dovolená v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí

Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, 2010. 72 str.

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu

[editorka Linda Sokačová]. Praha : Gender Studies, 2005. 63 s. ISBN 80-86520-06-4.

Rovné příležitosti do firem: speciální vydání

Alexandra Jachanová Doleželová (ed.) . Praha : Gender Studies, 2006. 28 s. ISBN: 80-8652-15-3

Rovné příležitosti jakou součást společenské odpovědnosti firem

Jana Trnková (ed.). Praha: Business Leaders Forum, Gender Studies, 2006, 26 str.

Rovné šance jako konkurenční výhoda: příručka pro personalisty

Hana Velíšková. Praha: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Gender Studies, 2007, 56 str.

Sen nebo realita: psychologické aspekty flexibilních forem práce Barbora Krčmářová

Gender Studies, o.p.s., Praha 2011
Autorky: Barbora Krčmářová, Irena Bejšovcová
Editorka: Lada Wichterlová
Design: Štěpán Toman
Projekt je financován firmou T mobile

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů

Petr Pavlík (ed.). Praha : Gender Studies, 2004. ISBN 80-86520-04-8

V rozmanitosti je síla. Diverzita (nejen) náboženského vyznání ve firemní praxi

Kateřina Machovcová, Markéta Štěpánová. Praha: Gender Studies, o.p.s. 2014

Věková diverzita a věková diskriminace v České republice: přehledová informace

/ Cozlová, K. (2011). Praha: Gender Studies. Informační balíček.

Všechny naše včerejšky : paměť žen

Pavla Frýdlová (ed.). Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 207 s. ISBN 80-902367-0-7

Všechny naše včerejšky II : paměť žen

Pavla Frýdlová (ed.). Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 239 s. ISBN 80-902367-5-8

What works, what doesn't: International perspectives on balancing work and care

Bosničová, Nina, Kolářová, Jitka (eds.). Gender Studies, Praha 2012.

Women and Home-based Work in the Czech Republic

Ivana Šindlerová, Evropská kontaktní skupina v ČR, Gender Studies: 2007

Zpráva o Nadaci Gender Studies v Praze 1991-1997

Blanka Svadbová. Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 74 s. ISBN 80-902367-4-X

Žena a muž v mediích

texty uspořádali Hana Havelková a Mirek Vodrážka ; [ilustrace Veronika Bromová]. Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 50 s. ISBN 80-902367-2-3

Žena v dějinách Prahy : sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993

sestavili Jiří Pešek a Václav Ledvinka. Praha : Scriptorium, 1996. 436 s. (Documenta Pragensia ; 13, 1996, ISSN 0231-7443). ISBN 80-902151-1-4

Žena v řeči bystrá : zaříkávadla a eseje

Anne Waldman ; z angličtiny přeložili Pavla Jonssonová, Eva Klimentová a Martin Machovec. Praha : One Woman Press ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., 2001. 125 s. ISBN 80-86356-06-X.

ŽenSen.

Roč. 1, č. 1 (1996)- roč. 2, č. 1 (1997). Praha : Nadace Gender Studies, 1996-1997. 2 sv.

Ženy 2001: rovnost mužů a žen, rozvoj a mír pro 21. století. Závěrečný dokument procesu Peking + 5. 2001.

80-86520-01-3
Aktualizováno: 19.10.16 15:59Michaela Svatošová