Minulé akce

6. března 2020 (pátek) 16:00 - 18:00
MDŽ a feminismus: proč (ne)máme co slavit

Mezinárodní panelová diskuze, která je součástí dvoudenní akce Gender Studies, o.p.s. s názvem 8. března: 30 let poté

místo:  Vlkova 36, 136 00 Praha , Pracovna Laskafe
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Johana Jonáková
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


26. února 2020 (středa) 18:00 - 20:30
Jazyk nepoznaný: peníze

Představení knihy a diskuse s autorkou Miluš Kotišovou

místo:  Masarykovo nábř. 8, 120 00 Praha 2 , Knihovna Gender Studies
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Markéta Štěpánová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


11. prosince 2019 (středa) 11:30 - 17:00
Mentoring a gender v pomáhajících profesích

Závěrečná konference projektu Online Mentoring and Professional Peer Coaching Skills for Youth Training

místo:  Karlovo nám. 671/4, 110 00 Praha 1 , Braunův dům, Salmovský sál
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Klára Čmolíková Cozlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  https://www.facebook.com/events/2165585903747969/


21. listopadu 2019 (čtvrtek) 13:30 - 18:00
Metody kolegiální spolupráce - respekt, rovnost, rozmanitost v praxi

Půldenní konference Metody kolegiální podpory, která je určena stávajícím i budoucím pedagožkám a pedagogům, odbornicím i odborníkům v oblasti vzdělávání a všem, kteří mají zájem se dozvědět o konkrétních možnostech využití kolegiální podpory, rovnosti ve školách a genderově citlivém vzdělávání.

místo:  Skautský institut, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1 , Skautský institut, Praha 1
pořádá:  NÚV a Gender Studies
kontakt:  Markéta Štěpánová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  https://www.facebook.com/GenderStudiesPraha/photos/gm.976804399340791/10156687855407083/?type=3&theater


10. června 2019 (pondělí) 12:30 - 17:00
Metody kolegiální spolupráce

Gender Studies ve spolupráci s organizací Step by Step ČR pořádají konferenci Metody kolegiální spolupráce.

místo:  Hybernská 4, Praha 1 , Kampus Hybernská
pořádá:  Gender Studies, o. p. s. a Step by Step ČR
kontakt:  marketa.stepanova@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


25. dubna 2019 (čtvrtek)
Girls Day 2019

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se uskuteční další ročník Girls Day. Jedná se o interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Plzni, Olomouci a Mladé Boleslavi.

místo:  Olomouc, Plzeň, Mladá Boleslav , Praha
pořádá:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt:  girlsday@genderstudies.cz
tel.:  777 910 941
fax:  -
odkazy:  -


11. prosince 2018 (úterý) 18:00 - 20:00
Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

místo:  Řetězová 7, Praha 1 , Café Montmartre
pořádá:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt:  knihovna@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


21. listopadu 2018 (středa) 18:00 - 20:00
Ženská práce včera, dnes a zítra

Diskutovat budeme o současné podobě i historických proměnách ženské práce. Zamyslíme se nad otázkami horizontální a vertikální genderové segregace pracovního trhu, platovými nerovnostmi či problematikou dvojího zatížení žen. S jakými stereotypy se ženy v průběhu svých kariér setkávaly a setkávají v závislosti na svém věku, rodinném stavu nebo genderu obecně? Jaké jsou genderové aspekty práce v různých oborech, jsou přirozené nebo vznikají při výchově a vzdělávání? Jak se práce žen v Česku a na Slovensku liší od globálních trendů v této oblasti? Lze považovat třídní rozdíly za zásadní zdroj nerovnosti? Je práce nástrojem osvobození žen?

místo:  Masarykovo nábřeží 8, 12000 Praha 2 , Knihovna Gender Studies, o. p. s.
pořádá:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


24. října 2018 (středa) 18:00 - 20:00
Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

místo:  Masarykovo nábř. 8, Praha 2 , Knihovna Gender Studies
pořádá:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


3. října 2018 (středa)
Média z pohledu novinářek - diskusní večer

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

místo:  Masarykovo nábř. 8, 110 00 Praha 1 , Knihovna Gender Studies
pořádá:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt:  Knihovna Gender Studies
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


31. května 2018 (čtvrtek) 18:00 - 20:00
Jak jsme vnímali emancipaci

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

místo:  Masarykovo nábřeží 8, Praha 2 , Knihovna Gender Studies
pořádá:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt:  knihovna@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


26. dubna 2018 (čtvrtek)
Girls Day 2018

Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.

místo:  , Praha, Brno, Mladá Boleslav, Plzeň
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  tým Girls Day
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://www.girlsday.cz


24. dubna 2018 (úterý) 18:00 - 20:00
Porodní bolesti českého porodnictví

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude věnován porodnictví. Jak vypadá současná realita českých porodnic? Které otázky a problémy jsou v současnosti nejpalčivější? Odpovídá situace a možnosti porodnic potřebám rodiček a jejich dětí? Co je standardní péče, které praktiky v porodnictví lze označit za problematické a kde jsou hranice porodního násilí? Jaké jsou etické a praktické stránky domácích porodů, zřizování porodních domů a jaká je pozice porodních asistentek? Co ovlivňuje výzkum v oblasti porodnictví, jaká jsou specifika výzkumné činnosti a možnosti uplatnění výsledků?

místo:  Masarykovo nábřeží 8 , Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  knihovna@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


8. listopadu 2017 (středa) 18:00 - 20:00
GENDER NA STŘÍBRNÉM PLÁTNĚ: feministická reflexe filmové a televizní tvorby

Diskusní večer v Knihovně Gender Studies bude věnován genderovým souvislostem filmu a televizního vysílání. Filmový kritik Kamil Fila, mediální teoretička Iva Baslarová a dokumentaristka Denisa Slavíková se na vývoj filmové a televizní tvorby podívají genderovou optikou. Společně se zamyslí třeba nad tím, jak se proměňují ženské a mužské postavy v čase a v žánrech. Položí si také otázku, zda mají diváci a divačky zájem o (genderovou) korektnost nebo to ruší zážitek z podívané? Jaká jsou specifika a trendy tuzemské a zahraniční tvorby?

místo:  Knihovna Gender Studies, Masarykovo nábřeží 8 , Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  library@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


2. listopadu 2017 (čtvrtek) 17:30
Představení knihy BEST BOOK HELDT PRIZE 2017 Perspectives on Gender in East Central Europe

Gender Studies, o.p.s., a Sociologický ústav AV ČR zvou na představení knihy Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe editorek a autorek Ivety Jusové a Jiřiny Šiklové. Do knihy přispěly významné teoretičky: Jitka Malečková, Karla Huebner, Alena Wagnerová, Pavla Frýdlová, Simona Fojtová, Hana Hašková a Zuzana Uhde, Linda Sokačová, Karolína Ryvolová, Mária Strašáková, Simona Fojtová, Kateřina Nedbálková, Iva Šmídová, Zuzana Štefková a Jana Valdrová. Kniha získala ocenění Heldt prize 2017.

místo:  Akademické konferenční centrum , Husova 4a, Praha 1
pořádá:  Gender Studies, o.p.s., a Sociologický ústav AV ČR
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


18. října 2017 (středa) 18:00 - 20:00
O NEPLODNOSTI: Genderové aspekty neplodnosti a asistované reprodukce

V České republice každým rokem stoupá počet párů, které mají problémy s otěhotněním. Současná medicína nabízí možnost léčby metodami asistované reprodukce. Při diskusním večeru v Knihovně Gender Studies se budeme věnovat názorům veřejnosti na tuto problematiku, také prožívání pacientů a pacientek trpících neplodností nebo eticky sporným aspektům asistované reprodukce. Jak ovlivňuje neplodnost a její léčba muže a jak ženy? Jak na neplodnost pohlíží společnost? Jedná se v Česku o tabu? Jak se vyrovnávají páry se situací, kdy se početí nedaří? Jaká je pozice zdravotnického personálu? Liší se názory mužů a žen? A jsou rozdíly v pohledu na mužskou a ženskou neplodnost? Přijďte diskutovat nad otázkami spojenými s problematikou neplodnosti a její léčby.

místo:  Knihovna Gender Studies, Masarykovo nábřeží 8, Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  library@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


3. října 2017 (úterý) 18:00 - 20:00
Tanec nebo fotbal: výchova dívek a chlapců v Čechách

Škola, školka, kroužky - jak velkou roli v procesu výchovy a vzdělávání hraje gender? Je škola otevřený prostor pro individuální přístup k dětem, nebo jsou stereotypy zakořeněné tak, že si mnohdy ani vyučující neuvědomí, že přistupují k holkám jinak než ke klukům? Kam až tento odlišný přístup sahá? Pojďme společně diskutovat o tom, jak vytvořit férovější prostředí a proč má smysl se o to snažit. Je lepší děti rozdělit podle pohlaví? Přinese jim to chráněný prostor, ve kterém se cítí lépe, nebo toto dělení jen akcentuje rozdíly bez nějakého přínosu?

 

místo:  Masarykovo nábřeží 8, Praha 2 , Knihovna Gender Studies, o.p.s.
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  library@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


19. září 2017 (úterý)
Konference o rovném odměňování "Lze se inspirovat v zahraničí?“

Tým projektu 22 % k ROVNOSTI zve na setkání s českými i zahraničními experty z oblasti rovného odměňování. Jak řeší nerovné odměňování v zahraničí? A mohlo by to fungovat u nás?

 

místo:  Lidové sady , Liberec
pořádá:  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://www.rovnaodmena.cz


26. června 2017 (pondělí) - 30. června 2017 (pátek)
STEM CAMP pro dívky

Gender Studies ve spolupráci s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky pořádá unikátní akci pro dívky ve věku 15 - 19 let. Jedná se o letní pětidenní workshop pro dívky s hlubším zájmem o matematiku, přírodní vědy, technické obory či inženýrství. Hlavním cílem Kempu vědy a techniky pro dívky (V4 STEM CAMP 4 GIRLS) je podpořit dívky věnující se technickým a vědeckým oborům, poskytnou jim příležitost vyzkoušet si výzkumnou činnost pod vedením špiček v jejich oboru a ukázat jim perspektivu pro jejich budoucí kariéru.

místo:  , Nagyskovacsi, Maďarsko
pořádá:  Gender Studies, Aj ty v IT, Perspektiwy Education Foundation, Association of Hungarian Women in Science
kontakt:  Jitka Hausenblasová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  https://www.facebook.com/V4STEMCamp/


7. června 2017 (středa) 18:00
Moc krásy

Zveme na diskuzní večer do knihovny Gender Studies na téma krása. Podíváme se na to, jaký smysl má krása pro dnešního člověka – pro ženu i muže. Zamyslíme se nad tím, zda mýtus krásy v naší společnosti přetrvává a jak vypadá jeho kritika. Stává se kritika zavedených norem mainstreamovou záležitostí? Jak společnost nahlíží na ty, kdo se odlišují, a jaké meze má tolerance k jinakosti? Komentáře, kritika, módní diktát, body shaming? A kde v otázce krásy stojí moc? Při diskusi se budeme zabývat krásou v kontextu populární kultury, youtuberství i všedního života žen a mužů.

 

místo:  Masarykovo nábřeží 8, Praha 2 , Knihovna Gender Studies, o.p.s.
pořádá:  Gender Studies
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


17. května 2017 (středa) 18:00
Gender v textu a obraznosti

Gender Studies zve na křest knihy Gender v textu a obraznosti. Představa, utopie, maska, sen a fantazie. Křest proběhne za účasti editorek Blanky Knotkové-Čapkové a Terezy Jiroutové Kynčlové a autorského týmu složeného z vyučujících a současných či bývalých studujících Katedry genderových studií FHS UK.
 

místo:  Knihovna Gender Studies, o.p.s., Masarykovo nábřeží 8 , Praha 2
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  library@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


10. května 2017 (středa) 18:00 - 20:00
Když chybí rodiče: Podporují dětské domovy, diagnostické ústavy nebo pěstounská péče zakořeněné genderové stereotypy?

Hlavním tématem diskusního večera, který pořádá Gender Studies, budou souvislosti náhradní výchovy a genderu. Panelistky a panelista budou hovořit o systému náhradní rodinné péče v České republice o genderu v prostředí diagnostického ústavu a budou diskutovat nad otázkami k tématu gender a náhradní rodinná péče a ústavní péče v České republice.

místo:  Knihovna Gender Studies, o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, Praha 2
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  office@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


27. dubna 2017 (čtvrtek)
Girls Day

Den otevřených dveří pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do technických firem a univerzit. 5. ročník mezinárodní akce proběhne ve čtvrtek 27. dubna 2017 po celém světě, u nás tentokrát v Praze, Brně, Olomouci a Mladé Boleslavi.

místo:  , Praha, Brno, Olomouc, Mladá Boleslav
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  girlsday@genderstudies.cz
tel.:  +420777910942
fax:  -
odkazy:  http://www.girlsday.cz


24. listopadu 2016 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Konference k vyhlášení soutěže Firma roku: rovné příležitosti

Na konferenci budou vyhlášena ocenění Firma roku: rovné příležitosti, v roce 2016 se soutěž zaměřuje na diverzitu na pracovišti. Ocenění může získat každá firma či organizace činná v České republice, která v daném roce prokáže kvalitu svých zaměstnaneckých politik a programů v oblasti rovných příležitostí se zaměřením na diverzitu na pracovišti, a to nejen s ohledem na pohlaví, ale i další okolnosti, jako je věk, barva pleti, původ, vyznání, zdravotní stav, sexuální orientace a identita apod.

místo:  Rytířská 29, Praha 1 , Budova České spořitelny
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Josef Vošmik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://rovneprilezitosti.ecn.cz


6. října 2016 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Pozvánka na konferenci Stop kybernásilí na ženách a mužích

Dovolujeme si vás pozvat na odbornou konferenci Stop kybernásilí na ženách a mužích.

místo:  Nad Štolou 3, Praha 7 , Ministerstvo vnitra ČR
pořádá:  Gender Studies, o.p.s., Ministerstvo vnitra ČR
kontakt:  Michaela Svatošová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


6. října 2016 (čtvrtek)
Stop kybernásilí na ženách a mužích

Na konferenci budou prezentovány výsledky výzkumů uskutečněných v ČR a Norsku a další poznatky z oblasti prevence a osvěty problematiky kybernásilí v on-line prostředí. Konference je organizována ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Program bude zveřejněn.

místo:  Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, Praha 7
pořádá:  Gender Studies a Ministerstvo vnitra
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


14. září 2016 (středa) 18:00 - 20:00
"Vážená paní, vážený pane,..." Přijďte a vyjádřete svůj nesouhlas se sexistickou reklamou.

místo:  Knihovna Gender Studies , Masarykovo nábřeží 8, Praha 2
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Olga Slowik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


21. června 2016 (úterý)
„Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů“

„Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů“, která se bude konat 21. 6. 2016 od 9,00 do 15,30 hod v Galerii kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1.

místo:  Národní 22, Praha 1 , Galerie kavárny Louvre
pořádá:  ČMKOS
kontakt:  Lada Wichterlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


17. června 2016 (pátek) 09:30 - 16:30
Mezinárodní den rovnosti žen a mužů

17. června bude u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů (19. 6.) umístěn na Karlově náměstí informační stánek Gender Studies, o.p.s., na kterém budou k dispozici materiály týkající se rovných příležitostí žen a mužů.

místo:  Praha 2 , Karlovo náměstí
pořádá:  Gender Studies
kontakt: 
tel.:  office@genderstudies.cz
fax:  -
odkazy:  -


9. června 2016 (čtvrtek) 10:00 - 12:30
OSVČ jako prekérní forma zaměstnání

Gender Studies, o.p.s. pořádá kulatý stůl pro odbornou veřejnost na „OSVČ jako prekérní forma zaměstnávání“, který bude probíhat v Akademickém konferenčním centru 9. 6. 2016 od 10.00 do 12.30 hod. Cílem je diskutovat o genderových aspektech a trendech zaměstnávání OSVČ.

místo:  Praha 1, Husova 4a , Akademické konferenční centrum
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Lada Wichterlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


25. května 2016 (středa) 09:00 - 13:00
JAK NA TO: Rozbít skleněný strop

Praktický workshop pro zaměstnavatele zaměřený na konkrétní opatření na podporu kariérního růstu žen. Představení trendů, moderních nástrojů a příkladů dobré praxe. 

místo:  Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1 , Skautský Institut
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Josef Vošmik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. května 2016 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Celoživotní dopady mateřství- konference

Závěrečná odborná projektová konference na téma „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“ proběhne 12. 5. 2016. Na konferenci budou prezentovány studie a analýzy vzniklé v projektu. Prezentovat bude Daniel Münich z IDEA při Národohospodářském ústavu studii „Veřejná  podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů“, Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR „Samostatně výdělečně činné matky malých dětí“, se situací v oblasti práce a péče a ekonomických dopadů mateřství v Norsku nás seznámí socioložka Sevile Sümer a ekonomka Astrid Kunze.

místo:  Politických vězňů 7, Praha 1 , CERGE-EI
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Lada Wichterlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


4. května 2016 (středa) 09:00
Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století

Volba povolání bez genderových předsudků v rámci semináře Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století.

místo:  Teplická 492/19, Praha 9 , Hotel Duo
pořádá:  EuroGuidance
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


15. dubna 2016 (pátek)
Den za rovné příjmy: buďme k ženám fér

Fakt, že české ženy berou v průměru o 22 % nižší platy než muži, je již vcelku všeobecně známý. Moc se ale už nemluví o tom, jaký vliv to má na starobní důchody. Věděli jste, že české seniorky jsou 2x více ohroženy chudobou než senioři?

místo: 
pořádá:  Otevřená společnost
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


30. března 2016 (středa) 18:00
Vážená paní, vážený pane,...:

První z cyklu setkání, kde budeme rozebírat sexismus v reklamách a společně psát dopisy těm, kdo se nechávají sexistickou reklamou prezentovat.

místo:  Masarykov nábřeží 8 , Knihovna Gender Studies
pořádá: 
kontakt:  Olga Slowik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


19. března 2016 (sobota) 14:30 - 16:30
Cyklistky sobě

Jezdit na kole po Praze, člověk by si řekl, co je na tom za problém. Je jich celá řada, vy kdo víte o čem mluvíme, přijeďte na průzkumnou cyklovyjížďku Prahou v sobotu 19/3. Zveme všechny ženy ať už jezdí pravidelně nebo jenom sporadicky. Přijeďte sdílet zkušenosti - všechny se cení.

místo: 
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


16. března 2016 (středa) 17:00
Panelová diskuse: Sexismus a násilí na ženách

Jakých forem nabývá sexuální násilí, kde k němu nejčastěji dochází a jak proti němu účinně bojovat? Setkávají se s ním ženy i v prostředí, kde by jej nečekaly?

místo:  Národní třída 22 , Café Louvre
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


9. března 2016 (středa) 09:00 - 13:00
„Rozbít skleněný strop – jak na to“

Přemýšlíte nad možnostmi podpory kariérního růstu žen ve vaší firmě? Chcete se seznámit s efektivními opatřeními? Poučit se z příkladů dobré praxe? Najít argumenty pro podporu takových opatření?

místo:  Údolní 33, 602 00 Brno , Otevřená zahrada,malá konferenční místnost
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


8. března 2016 (úterý) 14:00 - 16:30
MDŽ #ZaIstanbul - křest sborníku

Český svaz žen u příležitosti Mezinárodního dne žen zve na besedu spojenou s křtem sborníku, který vydáváme k završení kampaně #ZaIstanbul (tedy kampaně za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy).

místo:  Panská 7, Praha 1 , Kaunický palác, 1. patro
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


7. března 2016 (pondělí) 17:30
Promítání filmu Solidarita podle žen + debata s ženami českého disentu

U příležitosti Mezinárodního dne žen zveme na promítání filmu Solidarita podle žen, které se uskuteční 7. 3. 2016 od 17.30 hod v Kině 3.

místo:  Francouzský institut , Kino 35
pořádá:  Česká ženská lobby
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


29. ledna 2016 (pátek) 17:30 - 19:00
PANELOVÁ DISKUZE O FEMINISTICKÉM AKTIVISMU V ČR

Diskuze s osobami z různých feministických proudů a (nejen současných) aktivistických skupin. Co je spojuje, co je rozděluje, o aktivismu jako takovém a o tom, jestli je aktivismus dostatečně vidět.

místo:  Jeseniova 60 , Autonomní sociální centrum Klinika
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. prosince 2015 (sobota) 10:00 - 13. prosince 2015 (neděle) 10:00
MODUS Operandi AND: intenzivní dílny

Intenzivní dílny navazují na páteční seminář Utváření společného: Politika pospolitosti MODUS Operandi AND s Fernandou Eugenio

místo:  Dittrichova 9/337 , Praha
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


30. listopadu 2015 (pondělí) 17:00
Hladce obrace nazpět do práce

Worshop určený pro ženy, které se po rodičovské vracejí do práce. Seznámi s aktuální situací na trhu práce, možnostmi slaďování pracovního a rodinného života, výhodami a riziky flexibilních forem práce.

místo:  Rodinné centrum Parníček, Jedličkova 1398 , Lysá nad Labem
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. listopadu 2015 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Konference Firma roku

Soutěž Firma roku: rovné příležitosti vyvrcholí závěrečnou odbornou konferencí. Konference se zaměří na aktuální trendy a představí příklady dobré praxe, součástí programu bude panelová diskuse zástupců oceněných firem a praktický workshop. Počet míst omezen, rezervace nutná. Tlumočení z a do angličtiny zajištěno.

místo:  Společenské centrum, Za Brumlovkou 1519/4 , Praha
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Josef Vošmik
tel.:  773 440 845
fax:  -
odkazy:  http://rovneprilezitosti.ecn.cz/


17. října 2015 (sobota)
Barcamp Svoboda a strach

Nadace Otevřená společnost zve na setkání všechny, kdo se zajímají o stav dnešní společnosti. Na barcampu budeme zkoumat témata, na která je potřeba odvaha: politická korektnost, regulace sexismu, desegregace, sběr etnických dat, vyváženost veřejnoprávních médií, sociální role mužů a žen.

místo:  Centrum současného umění DOX, Poupětova 1 , Praha
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. října 2015 (pondělí) 18:00
Maska, s níž žijeme

místo:  Centrum současného umění DOX, Poupětova 1 , Praha 7
pořádá:  Otevřená společnost
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


8. října 2015 (čtvrtek) 08:30 - 13:00
Podpora žen ve vedení firem a organizací

místo:  Impact Hub Praha (malá konferenční místnost, 2. patro), Drtinova 557/10 , Praha 5
pořádá: 
kontakt:  Romana Volejníčková
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


23. září 2015 (středa) 09:30 - 12:30
Po rodičovské do práce

místo:  Mateřské centrum Pramínek, Dobřichovice 293 , Dobřichovice
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Lada Wichterlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


20. června 2015 (sobota)
Kongres žen 2015

Po obrovském úspěchu prvního kongresu chystáme další Kongres žen, který se uskuteční 20. června 2015 v Praze. Tématem letošního ročníku budou ŽENY A MÉDIA.

místo: 
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


18. června 2015 (čtvrtek) 19:00
Projekce filmu Guyland a debata o mužství

Srdečně vás zveme na projekci dokumentárního filmu Guyland, který se zabývá dlouhou a náročnou etapou života chlapců, v níž se z nich postupně stávají muži. Dokument byl natočen podle stejnojmenného bestselleru Michaela Kimmela.
Po projekci následuje debata o konceptu mužství v dnešní společnosti. Diskutující budou
Iva Baslarová (socioložka, FSV UK), Helena Franke (psycholožka, Otevřená společnost), Jonáš Herza (antropolog, Liga otevřených mužů), Helena Skálová (ředitelka Gender Studies, o.p.s.). Moderuje: Tomáš Pavlas (manažer genderového programu, Otevřená společnost)Debatu bude vtipně a příhodně glosovat slam poetry mistr Metoděj Konstantin. Vstup zdarma.

místo:  , Galerie Langhans
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -